Optymalizacja energetyczna maszyn i procesów

Poprawa efektywności maszyn i procesów produkcyjnych jest obecnie jednym z kluczowych zadań stawianych przed przemysłem. Wdrażanie energooszczędnych rozwiązań przynosi wymierne oszczędności, a przeliczenie redukcji zużycia energii na redukcję emisji CO2 jest często ważnym argumentem przy pozyskiwaniu dofinansowań, czy poprawy wizerunku produktu i firmy.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom oferujemy doradztwo oraz realizacje w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a także pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowań ze strony NCBiR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszy Norweskich, itp.

Nasze rozwiązania wykorzystują nowoczesne systemy sterowania lub też kompleksowe modernizacje. pozwalające lepiej wykorzystywać energię, czas i zasoby dzięki automatycznej optymalizacji parametrów pracy w czasie rzeczywistym.

Dla złożonych procesów cieplno-przepływowych, charakteryzujących się wieloma parametrami o znaczeniu optymalizacyjnym, oferujemy autorskie, innowacyjne rozwiązania oparte na bilansie entropii. Dzięki temu nasze systemy sterowania mogą prowadzić ciągłą optymalizację maszyn i procesów, zarówno w nominalnym punkcie pracy jak i warunkach off-design (poza nominalne warunki pracy).

Oferujemy optymalizację energetyczną:

  • procesów produkcyjnych
  • układów napędowych
  • systemów energetycznych, w tym integracji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)

Oferujemy również:

  • przyśpieszone rozruchy i odstawienia maszyn
  • systemu odzysku energii odpadowej
  • systemy magazynowania energii