Przemysł 4.0

Terminu Przemysł 4.0 używa się do opisania zbioru nowych rozwiązań i technologii, które mają zapoczątkować kolejną rewolucję w przemyśle.

Informatyzacja w obszarach produkcyjnych oraz wizja inteligentnych fabryk (Smart Factory) to przede wszystkim

 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań sieciowych opartych o koncepcje IIoT (Industrial Internet of Things)
 • Przesyłanie i przetwarzanie dużej ilości danych zarówno na poziomie czujników jak i na poziomie warstwy systemów MES i ERP
 • Wykorzystanie technologii chmur obliczeniowych oraz chmur danych
 • Maszyny komunikujące się ze sobą i podejmujące decyzje w sposób autonomiczny
 • Modułowa budowa linii produkcyjnych oraz łatwość zmiany profilu produkcyjnego
 • Ułatwiona diagnostyka maszyn oraz odpowiednio dobrane działania prewencyjne

Wszystkie te elementy przekładają się na poprawienie współczynnika OEE (Overall Equipent Effectivness), zwiększenie wydajności produkcyjnej, efektywniejsze wykorzystanie pracowników, a w rezultacie zmniejszenie kosztów produkcyjnych i podniesienie konkurencyjności produktu.

Firma Bros Control wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oferuje indywidualnie dopasowane rozwiązania wpisujące się w ramy koncepcji Przemysłu 4.0.

 • Integracja maszyn, systemów automatycznego magazynowania i linii produkcyjnych z systemami baz danych, MES oraz ERP
 • Systemy zdalnego serwisu, monitoringu i zbierania danych pomiarowych
 • Systemy SCADA, systemy wizualizacyjne i raportowe, zdalne i mobilne interfejsy maszyn
 • Integracja urządzeń z różnymi standardami komunikacji, serwery OPC
 • Autonomiczne samojezdne wózki transportowe AGV (Automated Guided Vehicles)
 • Systemy zarządzania zużyciem energii, odzyskiwanie energii odpadowej
 • Systemy analizy danych produkcyjnych, pracy maszyn, wspomagania diagnostyki oraz planowania działań prewencyjnych
 • Śledzenie produktu
 • Systemy automatycznej kontroli jakości
 • Systemy wizyjne i technologia RFID
 • Redundantne rozwiązania sieciowe
 • Dostęp do danych procesu produkcyjnego z poziomu przeglądarki internetowej oraz telefonu komórkowego