Robotyka

Pożądaną cechą systemów produkcyjnych jest elastyczność działania i możliwość szybkiej rekonfiguracji układu. Idealnym rozwiązaniem stają się stanowiska zrobotyzowane. Umożliwiają one podniesienie efektywności i tempa produkcji, zapewniają dokładność i powtarzalność oraz otwierają nowe możliwości produkcyjne.

Świadczymy usługi z zakresu projektowania i budowy systemów zrobotyzowanych.

Główne zastosowania robotów przemysłowych:

  • Paletyzacja
  • Pick&Place
  • Wspomaganie produkcji
  • Montaż
  • Obróbka metalu, drewna i tworzyw sztucznych
  • Lakierowanie i malowanie