SYSTEM PALETYZACJI – COBOT

Poznaj wypracowane przez nas rozwiązania

paletyzer automatyczny – COBOT

Automatyzacja końcowego etapu produkcji, jakim jest paletyzacja, staje się coraz bardziej powszechna. Mobilność i elastyczność stanowisk wykorzystujących roboty kooperacyjne, pozwala na zaadaptowanie go w tymczasowych miejscach, tam gdzie akurat wystąpi taka potrzeba. Jest to główna cecha odróżniająca tego typu stacje od dedykowanych paletyzerów i stacji na których pracuje tradycyjny robot.

Wersje stacji

Ekonomiczna

Wersja zawierająca podstawowe opcje do najprostszych zadań. Stacja nie jest wyposażona w skanery bezpieczeństwa.

Standard

Wersja zawierająca skanery bezpieczeństwa zapewniające maksymalną szybkość pracy w bezpieczny sposób.

Premium

Stanowisko zawiera wszystkie rozwiązania bezpieczeństwa oraz optymalizacji pracy.

Jednopaletowe

Stanowisko przygotowane do pracy z jedną paletą.

© BROS CONTROL. All rights reserved.
Powered by Coblit.