ROBOTYKA

ROBOTYKA

Pożądaną cechą systemów produkcyjnych jest elastyczność działania i możliwość szybkiej rekonfiguracji układu. Idealnym rozwiązaniem stają się stanowiska zrobotyzowane. Umożliwiają one podniesienie efektywności i tempa produkcji, zapewniają dokładność i powtarzalność oraz otwierają nowe możliwości produkcyjne.