ROBOTYKA

ROBOTYKA

Pożądaną cechą systemów produkcyjnych jest elastyczność działania i możliwość szybkiej rekonfiguracji układu. Idealnym rozwiązaniem stają się stanowiska zrobotyzowane. Umożliwiają one podniesienie efektywności i tempa produkcji, zapewniają dokładność i powtarzalność oraz otwierają nowe możliwości produkcyjne.

Główne zastosowania robotów przemysłowych:

  • Paletyzacja

  • Pick&Place

  • Material handling

  • Montaż elementów

© BROS CONTROL. All rights reserved.
Powered by Coblit.