KONTAKT Z NAMI

Zobacz gdzie nas znaleźć lub skontaktuj się z nami

BROS CONTROL SP. Z O.O.
NIP: 5842738387
REGON: 222180912
KRS: 0000909995
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 2 316 000 ZŁ