SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę skupia się na bezpieczeństwie maszyn. Wynika to z wieku aspektów, a przede wszystkim ze zwiększającej się świadomości służb technicznych odnośnie wymagań prawnych związanych z bezpieczną pracą z maszynami i liniami przemysłowymi. Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu, wykonywaniu oraz modernizacji istniejących systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy tylko doradzić, jak również kompleksowo przeprowadzić cały proces związany z budową lub dostosowaniem maszyn do wymagań dyrektyw UE i przepisów lokalnych. Nasz personel posiada duże doświadczenie w zakresie budowy i modernizacji maszyn pod kątem bezpieczeństwa. Ich realizacje niejednokrotnie były audytowane przez największe europejskie instytucje zajmujące się tematyką bezpieczeństwa maszyn. Nasze kwalifikacje potwierdza również posiadanie w naszej kadrze osób, które uzyskały tytuł CMSE® – Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord).

NASZA KOMPLEKSOWA OFERTA:

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Ocena bezpieczeństwa maszyny. Sprawdzenie zgodności maszyny z wymaganiami minimalnymi oraz zasadniczymi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Przeprowadzenie procesu oceny ryzyka oraz przedstawienie proponowanych działań korygujących.

DOBÓR ROZWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

Koncepcja oraz projekt bezpieczeństwa maszyny, uwzględniający opracowanie rozwiązań zarówno mechanicznych jak i tych związanych z układami elektrycznymi, pneumatycznymi bądź hydraulicznymi. W projekcie uwzględnimy życzenia klienta oraz dołożymy starań, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na funkcjonalność maszyny i nie utrudniać w ten sposób pracy operatorom. Określimy wymagany poziom PL (Performance Level) dla systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

WDROŻENIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Dobór właściwych komponentów i odpowiednich dostawców z uwzględnieniem próśb klienta. Prefabrykacja i dostarczenie szaf sterowniczych. Wyposażenie maszyny w mechaniczne środki ochronne. Wykonanie lub modernizacja instalacji elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych. Integracja i uruchomienie wdrożonego systemu oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji. Szkolenia personelu obsługującego maszynę oraz służb technicznych. Stworzenie i opisanie zestawu procedur zapewniających bezpieczne użytkowanie maszyny.

WALIDACJA WDROŻONEGO ROZWIĄZANIA

Weryfikacja czy wszystkie techniczne środki bezpieczeństwa, których zastosowanie wynika z przeprowadzonej oceny ryzyka zostały zaimplementowane w sposób prawidłowy. Przeprowadzenie testów działania systemu bezpieczeństwa oraz symulacji mających na celu weryfikacje sposobu zachowania się systemu podczas zaistnienia możliwych do przewidzenia uszkodzeń. Przekazanie protokołu z przeprowadzonych testów i ewentualne rozszerzenie dokumentacji maszyny.

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ